Telefon : 0730.044.307

 

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atributii:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executari directe:
   • Evacuari
   • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
  • Executari indirecte
   • Urmarirea mobiliara a creantelor
   • Urmarirea imobiliara a creantelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedura.
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
 • Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.