Telefon : 0730.044.307

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR DE EXECUTARE :

 1. Titlul executoriu in Original.
 2. Taxa judiciara de timbru in valoare de 20 LEI, ce se plateste in contul Primariei din raza domiciliului/sediului Creditorului (persoana care solicita punerea in executare a titlului executor), se adauga 20 lei /titlu executoriu.
 3. Daca cererea de executare mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat Creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 4. Totodata, va putem pune la dispozitie un “formular tip” al acestei cereri sau ne putem ocupa chiar noi de redactarea cererii dumneavoastra !
 5. O cerere adresata Biroului Executorului Judecatoresc “Cotoara Cristian”, prin care se solicita inceperea executarii silite si care trebuie sa cuprinda:
 • Numele si domiciliul Creditorului persoana fizica (denumirea si sediul Creditorului persoana juridica);
 • Numele, domiciliul si codul numeric personal ale Debitorului persoana fizica (denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului ale Debitorului persoana juridica);
 • Titlul Executoriu a carei punere in executare se solicita;
 • (optional) Forma de executare preferata de Creditor (mobiliara, imobiliara, poprire sau toate formele de executare – in conditiile in care Creditorul nu cunoaste situatia patrimoniala a Debitorului).

NOTA:
 In cazul in care se opteaza pentru executarea silita imobiliara:

 • Se va achita suplimentar fata de tariful propriu-zis) la sediul biroului nostru suma de 200 LEI, care reprezinta contravaloarea taxelor percepute de Cartea Funciara pentru notarea somatiei, eliberarea unui extras de informare privind imobilul supus executarii, precum si alte activitati specifice procedurii executarii silite imobiliare;

In cazul in care se opteaza pentru emiterea adreselor de poprire a conturilor la toate bancile din Romania:

 • Se va achita (suplimentar fata de tariful propriu-zis) la sediul biroului nostru suma de 300 LEI, care reprezinta contravaloarea taxelor postale aferente expedierii adreselor de poprire catre toate bancile.

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA UNEI NOTIFICARI :

 1. Notificarea conceputa si redactata de dumneavoastra in 3 exemplare, semnate de dumneavoastra personal sau de avocat/mandatar.
 2. Daca notificarea este semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 3. La cerere, notificarea poate fi conceputa si redactata de biroul nostru, contra cost.