Telefon : 0730.044.307

Competența de executare în raza Curții de Apel Mureș și Harghita

Birou Executor Judecatoresc Cotoară Cristian

Biroul executor judecatoresc Cotoară Cristian este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită civilă, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.
Biroul executorului judecatoresc Cotoară Cristian a fost inregistrat în Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Mureș .
Biroul executorului judecatoresc Cotoară Cristian este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Mures.
BEJ Cotoară Cristian colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.
Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

Atribuții

Mai mult

Acte necesare

Mai mult

Onorarii

Mai mult

Contact

Mai mult